e-tjänster

Norrköpings hamn navet i ostkustens starkaste logistikläge

Satsningarna i Norrköpings hamn stärker hela östgötaregionen som logistikläge. Det konstaterar tidningen Intelligent Logistik, som i sin årliga kartläggning av logistiklägen pekar ut Göteborg och östgötaregionen som de två främsta logistiklägena i landet.

Ett antal kriterier kring bland annat demografi, infrastruktur, logistikyta, service och samarbeten är styrande i kartläggningen av olika logistikorters konkurrenskraft. Regionen kring Norrköping anses ha ett optimalt läge med närhet till de viktigaste marknaderna. Särskilt pekas på den utbyggda containerhamnens betydelse för effektiva transporter, liksom regionens väg- och järnvägsanslutningar med utmärkt standard. Under senaste året har flera företag lagt lokaliserat sin logistikverksamhet till regionen, bland annat Rusta som etablerar ett nytt centrallager på hela 63000 kvadratmeter i anslutning till Norrköpings hamn. Tidningen pekar också på tillgången till ytterligare etableringsmark och ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet.

- Det är kul att vi befäster vår position som logistikläge. Utvecklingen i hamnen är viktig för våra kunder och för de nya verksamheter som valt att etablera sig här, säger Ola Hjärtström, marknadschef vid Norrköpings Hamn och Stuveri AB.

För fem år sedan invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn, samtidigt som också farleden till hamnen byggdes ut.

- Vi ser nu effekterna av de satsningar som gjorts. På containersidan tar vi emot större fartyg. Under förra året ökade antalet sjöcontainers med nästan 10%, och vi upplever en fortsatt god utveckling under året.