e-tjänster

Norrköpings hamn blir hub i ny satsning på närsjöfart

Sedan länge är sjöfarten avgörande för de långväga godstransporterna. Nu ökar intresset för att nyttja sjöfartens lediga kapacitet och miljöfördelar även på kortare distanser. Nu gör några av marknadens ledande aktörer en satsning på så kallad shortsea till Sverige, med Norrköpings hamn som nod.Det är speditören Greencarrier som står bakom den nya satsningen, där Norrköpings hamn blir en viktig länk och distributionspunkt.

- Vi bygger konceptet på feederfartyg som går en gång i veckan mellan Gdansk i Polen och Norrköping. På dessa fartyg lastar vi containers som har samlastats på vår egen terminal i Polen. När de ankommer Norrköping kan vi köra ut en container direkt till importören eller låta styckegodset gå ut till kund på en lastbilsslinga, säger Stefan Larsen, Ocean Manager på Greencarrier Freight Services.

Bakom fartygslinjen står containerrederiet Seago Line, dotterbolag till Maersk Line.

- Seago Line är ett kortsjörederi som tror mycket på att utveckla denna typen av affärer. Traditionellt är trafiken till och från Medelhavet där vi har våra stora volymer, men på senare år har vi sett intresset och trafiken i närområdet öka betydligt. Inte minst då för vår direktlinje mellan Gdansk och Norrköping, säger Jesper Sundsten, marknadschef på Seago Line Scandinavia.
- Det är kul och spännande att Greencarrier nu gör en satsning på denna korridor, och särskilt att de inte bara fokuserar på traditionell containertrafik utan lanserar ett helhetskoncept som erbjuder lastbilstransportens flexibilitet kombinerat med sjötransportens miljöfördelar.

- Vi är naturligtvis väldigt glada att Greencarrier valt Norrköpings hamn för denna satsning som har framtiden för sig säger Magnus Grimhed, affärsutvecklare på Norrköpings Hamn.
- Det bekräftar vår funktion som en modern och kundanpassad hamn med ett otroligt bra geografiskt och demografiskt läge. Från Norrköping har vi 16 mil till Stockholm, 12 mil till Örebro, 14 mil till Eskilstuna och 17 mil till Jönköping bara för att nämna några intressanta destinationer. När vi blickar framåt och ser möjligheterna med den elektrifierade järnvägen som Kardonbanan innebär, så blir det än mer intressant, fortsätter Magnus Grimhed.

-Med en ökad medvetenhet kring miljöfrågan och en chaufförsbrist i hela Europa så tror vi stenhårt på att detta kommer vara något som många ser som ett bra komplement till de tradtionalla lastbilslösningarna från Polen och Östeuropa avslutar Stefan Larsen.

För information
Magnus Grimhed, affärsutvecklare Norrköpings Hamn AB
Telefon: 011-25 06 46
magnus.grimhed@nhs.se
www.norrkopingshamn.se

Stefan Larsen, Ocean Manager Greencarrier Freight Services
0704-12 72 72
stefan.larsen@greencarrier.se
www.greencarrier.se

Jesper Sundsten, Trade and Marketing Manager Seago Line
0703-371 00 08
jesper.sundsten@seagoline.com
www.seagoline.com