e-tjänster

Norrköpings Hamn bjuder in till informationsmöte måndag 28 oktober

Välkommen till informationsmöte angående hamnutvecklingsprojekt Pampushamnen och de muddringsarbeten som påbörjas i november 2019.

För att klara av verksamheten i Pampushamnen krävs ombyggnation och utbyggnad.
Norrköpings kommun har gett Norrköpings Hamn AB i uppdrag att genomföra omvandling och utbyggnad av hamnen.
Efter erhållen miljödom startade förberedande entreprenadarbeten i början av 2019. Utbyggnad av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamn- och svängbassäng.
Vattenverksamheten består främst i muddring vid de nya kajplatserna och vid hamn- och svängbassängen. Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar vid Pampushamnen kommer att inledas inom kort.
Vår förhoppning är att eventuella störningar från dessa arbeten blir så små som möjligt. Rena muddermassor ska enligt miljödom föras till deponiområde nordost om Esterön.
Vi vill bjuda in till ett informationsmöte för intresserade, där vi mer ingående beskriver den kommande tidens arbeten.

Välkommen!

Plats:
Norrköpings Hamn, Oceangatan 21 (Händelö)
Tid: Måndag 28 oktober kl. 18.00-20.00
Anmälan: anmäl dig via mail till anmalan@nhs.se