e-tjänster

NHS medverkar på Almedalsveckan

Vi finns på plats under Almedalsveckan i Visby och bevakar frågor som är viktiga för oss. "Ostkusthamnar i samverkan", som NHS är en del av, anordnar ett seminarium om sjöfarten i Östersjön.

Välkomna att besöka seminariet “Sjöfarten är den nya vägen”
Tid: Måndag 29 juni, 15.00 – 16.00 Plats: Hamngatan 1, trädgården, Visby

2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Fram till 2050 förväntas det nationella transportarbetet att fördubblas. Det är tydligt att vi behöver tänka om för att minska bilköerna och motverka kaoset på järnvägen. Nya lösningar behövs samtidigt som medlen är knappa. Politiker och forskare resonerar om sjöfarten - den nya vägen.

Medverkande: Carolina Neurath, ekonomijournalist på SvD, Moderator. Jessica Rosen- crantz (M) vice ordförande i Trafikutskottet, Suzanne Svensson (S) sjöfartpolitisk tales- person för Socialdemokraterna och Per Kågeson fil.dr i miljö- och energisystemanalys resonerar kring sjöfartens betydelse för svensk infrastruktur.

Vi finns på plats under veckan för att bevaka och följa viktiga intressefrågor. Vill ni träffa NHS i Almedalen? Kontakta marknadschef Ola Hjärtström, ola.hjartstrom@nhs.se,  011-25 06 55.