e-tjänster

Markarbeten som inkluderar sprängningar inleds under vecka 37

Utvecklingen av Norrköpings hamn pågår, och fortsätter under hösten 2020 med en större koncentration till landsidan med utbyggnad av kajen, utökad hamnplan och nya lagerytor i Pampushamnen, på Händelö.

Under vecka 37, med start tisdagen den 8 september påbörjas ett markarbete för kommande lageryta som inkluderar sprängningar vid västra Pampushamnen. Bergmassor från dessa sprängningar kommer sedan att återanvändas vid kommande kajutbyggnad.

Sprängningar kommer kontinuerligt utföras två till tre gånger dagligen måndag-fredag mellan klockan 06.00-18.00 under hösten 2020 samt starten på 2021.  Sprängningarna kommer att höras och kännas av i hamnens närområde men kan även beroende på vind- och väderförhållanden höras på längre avstånd från Pampushamnen. En varningssignal kommer att ljuda före sprängning, signalen blir mer intensiv närmare sprängning, efter utförd sprängning hörs en längre ihållande signal.

Entreprenadarbeten i och omkring Pampushamnen på Händelö utförs av Peab Sverige AB. Alla arbeten utförs i enlighet med gällande tillstånd och med hänsyn tagna till satta gränsvärden, på tryggt säkerhetsavstånd till personer, byggnader och gods. Vår förhoppning och absoluta utgångspunkt är att eventuella störningar från kommande arbeten blir så små som möjligt.

För frågor kring de arbeten som utförs vid Pampushamnen kontakta Projektledare vid Norrköpings Hamn:
Eric Gustavsson, 011-250621, eric.gustavsson@nhs.se
eller kommunikationsansvarig, Norrköpings Hamn: Linda Jonsson Melin, 011-250656, linda.jonsson.melin@nhs.se