e-tjänster

Logistik och hamnen i fokus på östgötadagarna i Helsingfors

Den gångna veckan var Norrköpings hamn på besök i Helsingfors och höll ett intressant och uppskattat seminarium om logistik och regional utveckling.

Sveriges ambassad i Helsingfors bjuder varje år in ett svenskt län att presentera sig under ett evenemang på ambassaden. I år kraftsamlade Östergötland till en heldag med östgötska tecken. Under torsdagseftermiddagen anordnades fyra seminarier med koppling till näringslivet i länet. Norrköpings Hamn och Stuveri höll då ett logistikseminarium på temat “effektiv och hållbar logistik”, där föreläsare från universitetet och näringslivet visade på kopplingen mellan det pågående logistikarbetet i regionen och de utmaningar som framtiden bjuder. Bland åhörarna fanns representanter för näringsliv, regering och myndigheter, men också forskare och andra organisationer från de båda länderna.

Ola Hjärtström, marknadschef vid Norrköpings Hamn och Stuveri AB berättar mer om tankarna med besöket:
“– Vi ser möjligheten att utveckla samarbeten och transportlösningar av olika slag med aktörer som är verksamma i Finland och i andra länder kring Östersjön. Finland är en stor sjöfartsnation och en viktig handelspartner för Sverige medan Norrköping och hamnen är ett viktigt nav i vår region, så det känns både naturligt och roligt att vi kunnat vara en del av detta evenemang tillsammans med ambassaden, länsstyrelsen och andra företag.”