e-tjänster

Kundinformation och statement från Norrköpings Hamn

Med anledning av branden vid E.on, Händelöverket, som varade mellan den 20-28 september tillhandahåller vi en tydliggörande information specifikt riktad till våra kunder.

Söndagen den 20:e September utbröt en kraftig brand i E.ons anläggning Händelöverket, närliggande till Pampushamnen. Flis- och bränsleupplag vid anläggningen tog eld, med ett långt släckningsarbete som följd. E.on, som är ansvariga för efterarbetet, har den 29 september meddelat att branden är släckt och rökutvecklingen upphört.

Röken från branden har haft en kraftig påverkan på Norrköpings Hamns verksamhet vid Pampusterminalen. Som följd av detta tillhandahåller vi en skriftlig information och statement till våra kunder. Se PDF-fil på denna sida.