e-tjänster

Kortvarig avstängning av Händelöbron

Under natten till den 14 november kommer Händelöbron vara avstängd för fordons- och tågtrafik. Sjöfarten berörs dock inte.

Norrköpings kommun, tekniska kontoret, kommer att genomföra underhållsåtgärder på Händelöbron under v 46. Bron kommer att vara avstängd mellan torsdag 13 november, kl 23.00 och fredag 14 november, kl 05.00. Under natten kommer underhållsarbete att genomföras. Arbetet kräver att bron står i uppställt (öppet) läge. Det innebär att gång-, cykel-, fordons- och tågtrafik inte kommer att kunna passera över bron. Båttrafik har fri passage.