e-tjänster

Isbrytaren Atle besöker Norrköping 5-7 juli

Från fredag eftermiddagen den 5 juli till söndag eftermiddag den 7 juli besöks Norrköpings hamn av statsisbrytaren Atle.

Under lördagen den 6 juli arrangeras ett event för allmänheten, med uppvisning av fartyget i Pampushamnen. Detta arrangemang medför begränsningar för övrig fartygstrafik och hamnproduktion i Pampushamnen under lördagen den 6 juli.

Vi ber våra kunder och andra berörda att notera informationen och planera utifrån denna, och även att föra detta vidare till era kontakter som kan vara berörda.

Mer information om själva evenemanget kommer framöver.