e-tjänster

Information om taxeförändringar 2018

Vi informerar om kommande prisändringar i vår gällande hamntaxa. Om inget annat avtalats höjs priserna i taxan fr.o.m. 2018-01-01 med i genomsnitt 2 %.

Vår justering av priserna förklaras av ökade kostnader i vår verksamhet för bland annat personal, arrende och energi.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott kundsamarbete under det kommande året.