e-tjänster

Information om strejk och lockout i vissa svenska hamnar

I morgon onsdag 23/1 påbörjas ett antal strejker och lockouter i svenska hamnar. På förekommen anledning vill vi förtydliga att Norrköpings Hamn AB inte omfattas av de aviserade konfliktåtgärderna.

För praktisk information om konflikten hänvisas till Transportföretagens hemsida www.transportforetagen.se