e-tjänster

Information gällande Hamnarbetarförbundets varsel om strejk

Idag den 27/2 har Svenska Hamnarbetarförbundet varslat om strejk för sina medlemmar i svenska hamnar från och med den 6/3. Vår bedömning är att Norrköpings hamn i det korta perspektivet inte kommer beröras nämnvärt av denna åtgärd, då endast en handfull av bolagets kollektivanställda är anslutna till Hamnarbetarförbundet.

Då strejkvarslet är riksomfattande ser vi dock en överhängande risk för indirekta störningar och utmaningar med ändrade godsflöden.

Vi har sedan en längre tid en hög beläggning i verksamheten. En eventuell strejk påverkar inte våra öppettider eller vår drift.