e-tjänster

Information från Norrköpings Hamn angående coronavirus covid-19

I Sverige har Folkhälsomyndigheten det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten samarbetar nära med världshälsoorganisationen WHO och gör kontinuerliga bedömningar gällande smittspridning och rekommendationer. Norrköpings Hamn följer utvecklingen noggrant och står i kontakt med berörda myndigheter. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan Norrköpings Hamn och berörda myndigheter och vi vidtar de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer som nödvändiga.


Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
(extern länk)
Frågor & svar angående covid -19 samt informationsblad för resenärer (extern länk)