e-tjänster

Inflytt i ny verkstad i Pampus

Sedan mitten av mars finns nu NHS verkstad på plats i nya lokaler i Pampushamnen, redo att kunna serva den omfattande maskinpark som finns i hamnanläggningen.

Det är ett imponerande bygge om 2200 kvadratmeter med stora, ljusa och moderna hallar för verkstad, tvätt och förråd med mera, och Magnus Furu, verkstadschef, är glad och nöjd med de nya lokalerna. Som en extra bonus erbjuds fin utsikt mot verksamheten i Pampushamnen.

Den tidigare verkstadsfunktionen har varit lokaliserad i inre hamnen, men allteftersom mer av hamnverksamheten koncentreras till Pampuskomplexet på Händelö så har det varit en logisk konsekvens att också utveckla och omlokalisera verkstaden för en effektivare verksamhet.

I anslutning till den nya verkstaden och Pampushamnen pågår också bygget av ett nytt huvudkontor. Inflyttning sker i augusti.