e-tjänster

Containervägning i Norrköpings hamn från den 1 juli

Den 1 juli 2016 träder nya regler om vägning av sjöcontainers i kraft, vilket innebär att fyllda sjöcontainrar ska ha en verifierad bruttovikt innan de lastas för sjötransport. Norrköpings hamn erbjuder därför vägning av containers med containertruckar.

Reglerna baseras på föreskrifter från IMO, International Maritime Organisation.  Bruttovikten ska bestämmas genom vägning, och uppgifterna ska framgå av skeppningsdokumentet. Ett särskilt intyg, VGM (Verified Gross Mass), skall verifiera exportcontainerns totala vikt.

Regelverket anger att det är transportköparen/avsändaren (”Shipper”) som ska säkerställa att verifierad bruttovikt av containern framgår i skeppningsdokumentet. Om skeppningsdokumentet för en fylld container saknar uppgift på verifierad bruttovikt lastas den ej på fartyget i enlighet med gällande föreskrifter.

I och med reglernas införande erbjuder Norrköpings Hamn AB från 1 juli vägning av containers med hjälp av containertruckarnas befintliga viktmätningsutrustning.

Läs mer om rutiner och priser för containervägning i Norrköpings hamn här.