e-tjänster

Hamnutveckling, muddringsarbeten avslutade för denna säsong

Utbyggnaden av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen. Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar för nya kajplatser och vid hamnbassängen, Pampushamnen inleddes i november 2019. Arbetet avslutas i slutet av april och återupptas under hösten 2020 i något mindre omfattning.

Hittills utfört arbete har gått bra med grumlingsvärden och vibrationsvärden långt under angivna begränsningsvärden.

Vi tackar för förståelse under den tid som arbeten utförts under höst och vinter 2019/20.

Läs mer här om pågående arbete i hamnutvecklingsprojektet.