e-tjänster

Hållbarhet i containerlogistiken

Fredagen den 20 april höll Norrköpings Hamn sitt senaste logistikråd för containerkunder, denna gång på temat ”hållbarhet i containerlogistiken”. Ett fyrtiotal personer deltog på seminariet, och kunde lyssna till intressanta och inspirerande föredrag om branschens utmaningar.

Dagens gästföreläsare Peter Henriksson (bilden) från företaget 2050 pratade om roller, ansvar och utmaningar för en hållbar transportsektor. Med en lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor gav han en inspirerande bild av hur det är möjligt att nå målet om goda affärer på en planet i balans.

På seminariet gavs också praktiska exempel från näringslivet. Ivo Fronzaroli, Logistikdirektör på BillerudKorsnäs, berättade om företagets ansvarstagande i värdekedjan, och gav konkreta exempel på hållbarhets- och kvalitetsmål inom transportområdet. Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn, berättade om det hållbarhetsarbete som sker i hamnen, med långsiktighet och samarbete som viktiga nyckelord.

De efterföljande diskussionerna och slutsatserna kom att kretsa kring hur aktörerna i transportkedjan tillsammans kan samverka för att ta en tätposition inom hållbara transportlösningar, och samtidigt skapa långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.