e-tjänster

Grind till Öhmansterminalen från Kofferdigatan tillfälligt stängd v 36-37

Grind med infart från Kofferdigatan till Öhmansterminalen, hålls tillfälligt stängd under v 36-37. Berörda transporter hänvisas under perioden till huvudgrind vid Öhmansterminalen, Lastaregatan 1.
För frågor, kontakta Joakim Klick, Infrastrukturavdelningen: 011-250663