e-tjänster

Fortsatt sanering efter måndagens bensinutsläpp

Idag tisdag har saneringsarbetet efter gårdagens bensinutsläpp fortsatt. Utsläppet skedde i en depå i anslutning till Oljehamnen.

Under måndagen upptäcktes ett utsläpp hos ett av depåbolagen i anslutning till Oljehamnen. Läckaget stoppades under måndagsmorgonen, men en större mängd bensin läckte ut i mark, och vidare in i dagvatten- och spillvattenledningar samt NHS OFA-ledningar (avlopp för oljeförorenat vatten) på området. Man jobbar nu med att tömma avloppsledningen på bensinblandat avloppsvatten och bensinångor. Dock har Ingen bensin läckt ut till omgivande vattendrag och det finns ingen risk att dricksvattnet är förorenat.

Incidenten skedde inte i hamnens egna anläggningar, men personal från bolaget har deltagit i arbetet för att åtgärda problemet och lindra effekten av utsläppet.

För närmare information hänvisas till Räddningstjänsten i Östergötland.