e-tjänster

Följ aktuell status för vintersjöfart

Vi har i nuläget ingen störning i produktionen pga. isläggning .
Följ aktuell rapportering om isläget via Sjöfartsverkets sida