e-tjänster

Fartygssimuleringar av framtida Pampushamnen

Som en del av den planerade hamnflytten genomfördes under september fartygsimuleringar i så kallad ”Full mission-miljö”. Simuleringarna ligger till grund för det fortsatta projektarbetet.

Fartygssimulering i fullskalemiljö görs för att testa att den planerade hamnen blir väl fungerande i alla avseenden, såsom djupgående, svängradie med mera. Fartygssimuleringarna gjordes hos SSPA i Göteborg med hjälp av visualiseringar och data av den planerade utbyggnaden av hamnen samt deltagare från SSPA, lotsar från Sjöfartsverket, bogserbåtskapten från Svitzer och personal från Transportstyrelsen och Norrköpings hamn.

Simuleringarna genomfördes med matematiska modeller av containerfartyg samt bulk/projektlastfartyg som kompletterades med visuella modeller. Varje fartyg kunde manövreras från centerkonsol och från styrbord och babord bryggvinge. Fartygen trimmades in mot SSPA:s fartygsdatabas och hamnen testades för att identifiera eventuella fel i djupdata och andra påverkande faktorer. Resultatet var enligt våra förväntningar och underlaget gör att vi kan gå vidare med projektering och tillståndsansökningarna för utbyggnaden av Pampushamnen.

Under simuleringarna användes en bogserbåt (ASD) som manövrerades manuellt från bogserbåtsbryggan, övriga var automatiska och hanterades av simulatoroperatören. Varje simulering dokumenterades i form av en så kallad banplot samt tidsserier av ett antal relevanta variabler, så som fart, rodervinkel, maskinpådrag, propellerpådrag, bogserbåtskrafter och ”Rate of turn”.

Läs mer om hamnflytten här