e-tjänster

Farledsåtgärder i inre hamnområdet

Här informerar vi närmare om planerade åtgärder för att upprätthålla djupgåendet i hamnområdet innanför Lindökanalen.

Delar av det inre hamnområdet har fått ett minskat djupgående som följd av att sediment under åren har rört sig ut i hamnområdet via Motala Ström, som passerar genom Norrköping. Sjöfartsverket har därför under året angivet ett nytt maximalt djupgående i Lindökanalen och i farleden till kajplatserna 38 och 40 i inre hamnen. Lindökanalens djupgående är tillsvidare satt till 7,30 meter. Djupgåendet till kajplatserna 38 och 40, belägna vid och intill tyngdlyftkranen, är tillsvidare satt till 6,80 meter, vilket också gäller för trafik NV om Händelöbron.

För att åtgärda djupbegränsningarna och återställa farleden till ursprungligt tillåtet djupgående krävs en rensmuddring av det aktuella området. Omhändertagandet av muddermassorna kräver ett godkännande av tillståndsmyndigheter. Vi har tillsvidare beslutat att avvakta kostsamma, akuta åtgärder och istället invänta nödvändiga tillstånd för en mer omfattande och långsiktig rensmuddring. Vår förhoppning är att erhålla ett sådant tillståndsbeslut vid det kommande årsskiftet, och vi planerar för att kunna påbörja arbeten snart därefter.

Vi kommer fortlöpande att hålla kunder och intressenter informerade om farledsåtgärderna.