e-tjänster

Familjedag på Händelöverket 12 oktober

E.ON anordnar familjedag på Händelöverket, lördag den 12 oktober med många roliga aktiviteter.

Lördag den 12 oktober kl. 11.00-15.00 anordnar E.ON en familjedag på Händelöverket. Norrköpings hamn finns på plats för att prata hamn och hamnutveckling med besökare. Övriga deltagare under dagen är Lantmännen Agroetanol, Pantamera, Renall, Norrköpings kommun och Händelö Eco Industrial Park.