e-tjänster

En kraft försvinner, och en ny tar vid

Efter närmare 20 år i bolaget, med ett starkt fokus på företagets produktion, kunder och affärer, går Tomas Gustavsson i tidig pension under hösten. Norrköpings Hamn uttrycker sitt stora tack för de här åren när Tomas nu lämnar över till Magnus Grimhed, som har funnits i företaget det senaste året och som den 1 september tar över rollen som försäljningschef.

Magnus Grimhed har lång erfarenhet från sjöfartsnäringen. Under de senaste tio åren har han varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom kommersiella roller, bland annat som General Manager för Seago Line Scandinavia. Sedan maj 2017 har Magnus arbetat med försäljning och affärsutveckling på Norrköpings Hamn, för att nu ta över efter Tomas som försäljningschef.

- Det har varit väldigt lärorikt att arbeta parallellt med Tomas och jag vill rikta ett stort tack till honom. Han har en lång och mycket gedigen erfarenhet från hamn- och sjöfartsnäringen, och har betytt mycket för hamnens utveckling, säger Magnus.

- Under det gångna året har jag fått en bra inblick i vår egen och våra kunders verksamhet. Samtidigt har jag kunnat utöka mitt nätverk från tidigare jobb med många nya kontakter, säger Magnus. Jag ser verkligen fram emot att utveckla kontakterna ytterligare, och jobba nära kunderna för att se hur vi kan skapa mera värden.

Magnus kommer in i sin roll i ett läge där verksamheten i Norrköpings Hamn står inför en stor utveckling. Tillväxten har varit god inom flera affärsområden, och nyligen gavs klartecken för den stora utbygganden av Pampushamnen som vid färdigställandet 2023 kommer innebära en väsentlig kapacitetshöjning för att möta framtida krav på ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion.

- Vi står inför en riktigt spännande utveckling. Det saknas verkligen inte utmaningar, avslutar Magnus.