e-tjänster

Elektronisk föravisering till Pampusterminalen, container

Godsmottagningen för Container, Oceangatan 9 stänger fredagen 18 september.
Från och med måndag 21 september kommer flöden till och från containerterminalen
ske direkt via gate B, Oceangatan 16, efter elektronisk föravisering.

Utvecklingen av Norrköpings hamn pågår, och fortsätter under hösten 2020 med en större koncentration till landsidan med utbyggnad av kajen, utökad
hamnplan och nya lagerytor i Pampushamnen, på Händelö. Arbeten i närtid koncentreras till förberedande arbeten för en större logistikyta i
anslutning till Pampusterminalen, detta samtidigt som vi förser nybyggnation av kaj och terminalytor med bergmassor. I och med detta säkerställer vi en effektiv
och hållbar logistik i pågående hamnutvecklingsprojekt samtidigt som vi färdigställer yta för större framtida logistikyta.

Godsmottagningen för Container, Oceangatan 9, stänger fredagen 18 september
Från och med måndag 21 september kommer flöden till och från containerterminalen
ske direkt via gate B, Oceangatan 16, efter elektronisk föravisering,
enligt följande:

• Containers föraviseras av åkeriet elektroniskt via Norrköpings Hamns system
och körs in via gate B. Det kommer inte finnas något behov eller möjlighet att
ankomstavisera enheter manuellt.

• Undantaget kommer fram tills vidare vara ankomstavisering av containers
med farligt gods. Dessa kommer hanteras direkt i gate B där också dokumentationen
tas om hand om.

Gate A, Energigatan 38, kommer fortsatt vara bemannad, och kommer hantera
de eventuella undantag som finns till ovan punkter. Vänligen notera att containers
fortsatt skall köras in via gate B och extern trafik inom hamnområdet mellan
containerterminalen och torrlastterminalen är strikt förbjuden.

För information om vår föravisering besök:
https://www.norrkopingshamn.se/ankomstinformation/avisering-godsdokument