e-tjänster

Containerverksamheten växer

Containerverksamheten fortsätter att utvecklas. Under första halvåret ökade antalet containers med 13% jämfört med året innan, och nyligen anlöpte det största containerfartyget som varit i Norrköpings hamn.

Sedan den nya containerterminalen invigdes vid Pampushamnen har containervolymerna ökat. Under första halvåret 2014 ökade hamnens antalet sjöcontainers med 13% jämfört med året innan, och utvecklingen ser fortsatt god ut. Nyligen fick vi också besök av det hittills största containerfartyget som varit i Norrköpings hamn, när MV MSC Banu med sina 231 meters längd och 36 000 tons bruttovikt anlöpte Pampushamnen.