e-tjänster

Containerterminalen, Pampushamnen hålls stängd tisdag 22 september.

Efter branden på Händelöverket råder under tisdagen fortfarande kraftig rökbildning i delar av Pampusterminalen. Beslutet att hålla containerterminalen (Gate B) stängd gäller därför tillsvidare. Ett nytt beslut angående öppning av terminalen kommer att fattas onsdag morgon, efter 07.00.

Torrlastterminalen (Gate A, Energigatan) är öppen sedan måndag eftermiddag.
Vår produktionsledning följer utvecklingen noga, och har en tät dialog med räddningstjänsten gällande det fortsatta släckningsarbetet.
Vi beklagar att vi ännu inte kunnat öppna upp hela verksamheten efter branden på Händelöverket, men strävar efter en snabb och tydlig kommunikation och löpande uppdateringar.
/Produktionsledningen