e-tjänster

Containerterminalen öppnar upp kl 08.00 idag

Efter att ha varit stängd på grund av problemen med brandrök från Händelöverket, öppnar Pampus Containerterminal åter upp idag onsdag kl 08.00.

Vi beklagar de störningar som våra kunder upplevt sedan i måndags, men det har varit nödvändigt för oss att vidtaga åtgärder med hänsyn till arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter, både för egen personal och ankommande trafik. Släckningsarbetet efter branden vid E.on Händelöverket pågår fortfarande, och beroende på utvecklingen i deras område kan störningar åter uppkomma.

Vi tackar för våra kunders tålamod och hoppas på förståelse för den uppkomna situationen.