e-tjänster

Bygget av vår nya kajdel är startat

Under början av hösten har utvecklingen gått fort framåt i hamnutvecklingsprojektet. Vi kan nu se de första tecknen på den nya kajdel som växer fram i Pampushamnen.

Byggnationen av kaj och hamnplan pågår och Peab är upphandlad entreprenör. I samband med kajutbyggnaden förbereder vi även för en logistiksatsning som innebär framtida spännande möjligheter. Detta ger oss stora fördelar då vi blir i princip självförsörjande på material för utfyllnad till kaj och hamnplan.  De muddringsarbeten längs kaj som återstod att genomföra från vårens arbeten är nu avslutade.

Nu sätter vi skopan i marken, går in i nästa fas, och ser vår nya hamndel ta form.

Läs mer om pågående hamnutvecklingsprojekt här.