e-tjänster

Brand i flishögar hos E.on på Händelö

På söndagseftermiddagen utbröt en större brand i flishögar inne på E.ons område på Händelö, Norrköping. Branden orsakar en kraftig rökutveckling över Pampushamnen.

Räddningstjänsten arbetar just nu för att få branden under kontroll.  Under eftermiddagen har ett meddelande gått ut till allmänheten angående den kraftiga rökutvecklingen. De som befinner sig i närheten av branden uppmanas att gå in och stänga dörrar, fönster och ventilation om de känner av röken.

Aktuell information om branden finns på Räddningstjänsten Östra Götalands webb, läs mer här.