e-tjänster

Båtmantjänster/trossföring inom Norrköpings hamns verksamhetsområde

Efter avslutad upphandling har Norrköpings Hamn AB från och med 1 januari 2016 tecknat avtal med Frakt & Trosstjänst AB för utförande av båtmantjänster.

I enlighet med gällande hamnordning, §25, skall hamnmyndigheten (Norrköpings Hamn AB), eller av hamnmyndigheten upphandlad utövare utföra båtmantjänster/trossföring inom Norrköpings Hamns verksamhetsområde.

Efter avslutad upphandling har Norrköpings Hamn AB från och med 1 januari 2016 tecknat avtal med Frakt & Trosstjänst AB för utförande av båtmantjänster. Frakt & Trosstjänst AB är därmed ensam leverantör och ansvarig utförare av dessa tjänster inom Norrköpings hamn så länge avtalet gäller. 

Med båtmantjänster menas tjänster vid fartygsankomst, -avgång, -förhalning etc. inom Norrköpings Hamn AB:s verksamhetsområde, vilket för närvarande innefattar Pampushamnen (container/torrlast/olja), Öhmansterminalen, Inre hamnen, Tunglyftskajen 38, Kajplats 40, Tallbacken och Ramshäll.

Beställning av tjänst sker av fartygsagent eller annan rederiföreträdare, direkt till Frakt & Trosstjänst AB som fakturerar utförda uppdrag. Alla priser finns att tillgå i taxan för 2016 från Norrköpings Hamn.

Se också bifogad PDF.

Kontakt Frakt & Trosstjänst:
Tfn vxl: 011 - 12 54 60
E-post: info@fraktotross.se