e-tjänster

Avstängningar av järnvägstrafiken på Händelöbron

Norrköpings kommun kommer att utföra arbeten på Händelöbron i Norrköping, som därför kommer vara avstängd för järnvägstrafik under delar av september.

Avstängning av järnvägen över Händelöbron sker under perioden
4 september kl 17.00 till 15 september kl 07.00

Hanteringen av containers på tåg kommer under den aktuella perioden att hanteras vid Öhmansterminalen. All hantering av sjöcontainers samt containerrederiernas tomdepåer kommer även fortsättningsvis att ske vid Pampusterminalen.

Öhmansterminalens öppettider för hämtning/lämning av gods är vardagar 07.00-15.30. Bilar måste ankomma terminalen senast 15.00 för att hanteras. Önskemål om closing-tider vid stuffning/strippning måste ta hänsyn till den utökade tid för lokaldragning som krävs mellan Pampus- och Öhmansterminalen.

Notera att NHS inte tillhandahåller sådan transporttjänst, och heller inte ersätter kostnader som uppstår som följd av åtgärderna på Händelöbron.