e-tjänster

Avstängning av kajdelar på Öhmansterminalen från 23 april

​Den 23 april återupptas arbetet på Öhmansterminalen med att gjuta igen strömskenekanalen och byta den yttre kranrälsen. Det innebär att vi måste stänga av delar av kajen för fartygstrafik.

I första etappen stängs ca 80 meter av, från pållare 153 till pållare 158. Det innebär att kran 53 flyttas uppströms till pållare 153 och att kran 55 blir kvar nedströms vid pållare 158.

Kaj 57-59, ca 150 meter, kommer att kunna användas under den första etappen med en kran ( 55 ). Det kommer under etapp 1 inte gå att flytta kranarna förbi arbetsområdet vilket omöjliggör samlyft.

Första etappen kommer pågå ca åtta veckor, varefter det troligen blir uppehåll för semestrar. Efter att första etappen slutförts kan kran 55 flyttas uppströms och de sista 150 metrarna av kajen stängs.
Etapp 2 kommer troligen inte att starta förrän vecka 31, för att fortgå fram till slutet av oktober.