e-tjänster

Aktuell brandinformation, pågående åtgärder och öppnande av Pampusterminalen

Den större brand som under söndagen uppstod i ett bränsleupplag vid E.on:s värmeverk Händelöverket fick omgående påverkan på hamnverksamheten vid Pampushamnen i Norrköping. Händelsen medförde direkt ett omfattande arbete för Norrköpings Hamn för att minimera effekterna och skydda vår verksamheten och kunders inneliggande gods, samt för att underlätta Räddningstjänstens arbete. Under kvällen och natten har bolagets personal gjort en kraftfull insats, med fokus på att säkerställa verksamheten, och minimera skaderisken för personer, gods, fartyg och annan trafik.

Som en följd av händelsen vid Händelöverket tvingades vi under måndagsmorgonen att besluta om att hålla Pampusterminalen stängd tillsvidare, med konsekvenser för verksamhetens produktion och ankommande land- och sjötrafik, samt för bolagets personal.

Vid lunchtid under måndagen kunde Räddningstjänsten meddela att faran för allmänheten är över och att de generella restriktioner som funnits har hävts. Dock kvarstår en kraftig rökbildning i området kring Pampusterminalen, vilket kan ha en påverkan på personer i området och föranleder oss att behöva fatta fortsatta beslut kring verksamheten och trafiken i terminalen.

Den nu gällande planeringen är enligt följande:

Gate A för torrlast, Energigatan:

Efter samråd med Räddningstjänsten har vi beslutat att gaten för torrlast vid Energigatan 38 kommer att öppnas upp för kunder och trafik under eftermiddagen. Dock måste först Räddningstjänsten färdigställa en ny dragning av släckvattenledning över vägen. Så snart detta är klart kommer vi meddela via hemsidan att terminalen är öppen.

Gate B för container, Oceangatan:
Vår strävan i nuläget är att öppna upp containerterminalen under tisdag, med start från kl 08.00. Detta dock bara om förutsättningarna tillåter detta, med hänvisning till brand och röksituationen.
Fullständigt besked om detta lämnas imorgon tisdag vid cirka kl 07.00, via bolagets hemsida samt i direkt kontakt med berörda containeråkerier.

Oljehamnen har inte berörts av dagens restriktioner, och är öppen som vanligt.

Slutligen vill vi informera, mot bakgrund av branden på Händelöverket och de beslut vi tvingats till för att säkerställa hamnverksamheten och räddningstjänstens arbete, att vi inte anser oss ansvariga för eventuella störningar och kostnader som kan uppkomma i våra kunders verksamheter.

Vi hoppas på er förståelse för den uppkomna situationen, och de åtgärder som vi vidtagit.

/Ledningen, Norrköpings Hamn