e-tjänster

Affärsidé och vision

Vår vision

”Med stöd av innovativa logistiklösningar för våra kunder samt vårt geografiska läge och infrastruktur till lands och sjöss skapar vi långsiktig lönsamhet.”

Vårt uppdrag i korthet

"Bolaget till föremål för sin verksamhet att på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet."

"Bolagets skall, med hjälp av intermodala logistiklösningar, verka för en utveckling av Norrköping och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum."