e-tjänster

Kort om Norrköpings hamn

Ansvarig kontakt

Ola Hjärtström

Marknadschef

Telefon
011-25 06 55

Mobil
070-546 06 42

E-post
ola.hjartstrom@nhs.se

Det är förstås ingen slump att gods tagit vägen över Norrköpings hamn sedan medeltiden. Vi har helt enkelt fördelen av att ligga väldigt bra till för svensk exportindustri, liksom för dem med Sverige, Norden och Östersjöområdet som marknader.

Norrköping - en hamn- och logistikstad

Norrköping är ansett som ett av Sveriges starkare logistiklägen, där olika godstransportstråk sammanstrålar i en intermodal nod. Norrköping har närhet till stora produktions- och konsumtionsområden, och många aktörer har etablerat verksamhet för distribution inom Sverige, Norden och Östersjöområdet. Samtidigt finns en balans i godsflödena, med en bas i den kringliggande industrin. I Norrköping finns ett starkt logistikkluster, med många av branschens aktörer representerade, och det finns ett godsunderlag för frekvent trafik i alla riktningar.

Modern fullservicehamn

Norrköpings hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier. Bland hamnens kunder och aktörer återfinns större industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer.

Tillgängligheten till hamnen är mycket god. Anslutning finns till E4, E22, flera riksvägar och Södra stambanan. Norrköpings hamn framhålls i flera olika sammanhang som en nationellt, strategiskt viktig resurs. Under senare år har flera infrastruktursatsningar arbetats fram för att stärka tillgängligheten till hamnen. 2011 färdigställdes ett projekt med en breddning av farleden från 60 till 100 meter och en utökning av djupet från 12,4 till 14,9 meter. Detta innebär kapacitet att ta emot i princip de största fartyg som trafikerar Östersjön. Samtidigt har det också investerats i hamnanläggningen, främst i Pampushamnen med en ny containerhamn och integrerad kombiterminal i direkt anslutning till den befintliga break-bulkterminalen, där hanteringen utgörs av bl.a. sågade trävaror och papper.

Norrköpings hamnområde omfattar ca 6000 meter kajer och 115 ha markområden, varav ca 55 ha hårdgjorda ytor och 65 000 kvm magasin. I hamnområdet finns också ett antal privata aktörer med egna industrikajer, däribland Holmen Paper, Lantmännen, Yara, Cementa, Omya och Kemira.

Under 2017 uppgick godshanteringen till ca 4,3 miljoner ton, och hamnområdet anlöptes av omkring 1 100 fartyg.