e-tjänster

Hamnens historia

Norrköpings hamn har varit betydelsefull för utvecklingen av staden och den svenska industrin i århundraden. Under 1900-talet inleddes en stor infrastrukturomvandling, som pågått ända in på 2000-talet. Norrköping hamn är idag en av Sveriges och Östersjöns till ytan största och modernaste hamnar.

1600-talet

Norrköping får sin första storhetstid när den nederländske affärsmannen Louis De Geer slår sig ner i staden. Han grundar ett flertal industrier i regionen, bland annat pappersbruk, vapenfabriker, klädesfabriker och ett skeppsvarv. Under denna tid är Norrköping landets till folkmängden näst största stad, och hamnen anses mycket betydelsefull.

1700-talet

Ullimport blir ett nytt inslag i hamnverksamheten.

1800-talet

Industrialismen på 1800-talet ger hamnen ännu ett uppsving, med utskeppningar av textil och papper. 1841 grundas Motala varv i Norrköping, nio år senare är det landets största varvsindustri. Dess första chef Otto Edvard Carlsund ses som Sveriges störste ångbåtskonstruktör. Här byggs bland annat världens första tankbåt, Zoroaster, och en propellerångare åt ryske tsaren Nikolaus I, den uppnår rekordfarten 10 knop.

1861 tas de två första hamnkranarna i drift med en kapacitet på 4 ton vardera.

1900-talet

1900 De nya och större typerna av fartyg får allt svårare att ta sig genom den långa och krokiga inseglingen runt Lindöhalvön.

1906 Kommunen köper den mark som behövs för att gräva Lindökanalen och få en rak insegling till hamnen. Men andra projekt, världskrig och depression kommer emellan.

1907 Norrköpings Stufveriaktiebolag bildas som ett av de första stuveribolagen i landet. 1974 ombildas namnet till Norrköpings Stuveri och Terminal AB. 1991 slås verksamheten ihop med den kommunala hamnförvaltningen, och bolaget tar namnet Norrköpings Hamn och Stuveri AB.

1956 Första spadtaget till Lindökanalen tas. Invigningen förrättas av Gustav VI Adolf den 18 juni 1962.

1960 På 60- och 70-talet byggs hamnen ut vid Braviken och Djurön, och med oljehamnsanläggningen på Händelö,

1983 Invigning av Pampusterminalen för bulk- och breakbulkgods.

1994 Ett omfattande upprustnings- och moderniseringsprojekt inleds, och på det följer en ny expansionsvåg.

2000-talet

2010 Pampus Containerterminal, med ny containerhamn och integrerad kombiterminal öppnas.

2011 Arbetet med att bredda och fördjupa inseglingsrännan färdigställs. Farleden breddas till 100 meter och fördjupas till 14,9 meter. Farleden och containerhamnen invigs formellt av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

2015 Bolagsnamnet ändras till Norrköpings Hamn AB. Invigning av ny verkstad och nytt huvudkontor i anslutning till Pampusterminalen.