e-tjänster

Fakta om Norrköpings Hamn AB

Ägare

Helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB och ingår i Norrköpings kommunkoncern.

Verksamhet

Bolaget bedriver hamn-, stuveri- och terminalverksamhet.

Gods och fartyg (2018)

Godshantering i Norrköpings hamn: ca 4 miljoner ton

Varav containers: ca 130 100 TEUs (motsvarande 20-fotsenheter)

Antal fartygsanlöp: 1 043 st

Ekonomi och personal (2018)

Nettoomsättning: 245 Mkr

Personal: 154 årsanställda

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Hans Lundin, ordf
Daniel Sonebrand, vice ordf
Mattias Ottosson
Eva Vikmång
Suzanne Larsson

Suppleanter

Anne Vilu
Birgitta Nyberg
Conny Passmark

Ledningsgrupp

Henrik Åkerström, VD
Karl-Johan Ringborg, ekonomichef och vice VD
Jenny Ericson, hållbarhets- och HR-chef
Magnus Grimhed, försäljningschef
Ola Hjärtström, marknadschef
John Sundqvist, infrastrukturchef
Hans Karlsson, produktionschef
Anders Krantz, underhållschef

Övrig bolagsinformation

Organisationsnummer: 556007-2679
Bankgiro 609-9980

IBAN SE17 5000 0000 0539 0100 0119
BIC ESSESESS

Avtal

På denna sida hittar du utvalda rådande avtal.