e-tjänster

Kontakt -

John Sundqvist

Infrastrukturchef

Telefon
011-25 06 61

mobil
073-983 59 13

E-post
john.sundqvist@nhs.se

Eric Gustavsson

Projektledare, Hamnutbyggnad

Telefon
011-25 06 21

mobil
070 543 17 62

E-post
eric.gustavsson@nhs.se

Joakim Klick

Projektledare, Mark och Anläggning

Telefon
011-25 06 63

mobil
070-516 73 00

E-post
joakim.klick@nhs.se

Helén Westerlund

Teknisk administratör

Telefon
011-25 06 81

mobil
073-982 56 99

E-post
helen.westerlund@nhs.se

Emil Johansson

Projektledare

Telefon
011-25 06 24

mobil

E-post
emil.johansson@nhs.se