e-tjänster

Kontakt - Öhmansterminalen

Mikael Persson

Terminalchef, Öhmansterminalen

Telefon
011-25 06 93

mobil
070-508 28 24

E-post
mikael.persson@nhs.se

Godsmottagare

Telefon
011-25 06 91/25 06 92

mobil

E-post
ohman@nhs.se

Viktor Adsell Sjöberg

Ställföreträdande Terminalchef

Telefon
011-25 06 92

mobil

E-post
viktor.adsell.sjoberg@nhs.se