e-tjänster

Tidplaner

Vi jobbar utifrån följande tidplan. Tidplan och genomförande kan påverkas av politiska beslut samt de tillståndsprocesser som krävs vid hamnverksamhet och om- och utbyggnad.

2016

 • Vi lämnar Norra kajen i Inre hamnen.
 • Påbörjar tillståndsansökan för miljödom, vattenverksamhet vid utbyggnad Pampusterminalen.
 • Beslut fattas angående omfattning av utbyggnad vid Pampusterminalen och Öhmansterminalen
 • Upprättande av systemhandling för planerad utbyggnad vid Pampusterminalen
 • Detaljprojektering av planerade åtgärder vid Öhmansterminalen
 • Detaljplanering av projekt Kardonbanan 

2017

 • Norrköpings kommun lämnar in tillståndsansökan för miljödom, vattenverksamhet Pampusterminalen
 • Entreprenadarbeten vid Öhmansterminalen
 • Fortsatt arbete med systemhandling för utbyggnad Pampusterminalen
 • Entreprenad för Kardonbanan startar

2018

 • Miljödom för vattenverksamhet vid Pampustermianlen
 • Entreprenadarbeten vid Öhmansterminalen avslutas
 • Förfrågningsunderlag tas fram för utbyggnad av Pampusterminalen

2019

 • Ny hamnplan vid Tegelmagasinet, Öhmansterminalen
 • Upphandling av förentreprenad och mudderentreprenad
 • Entreprenadarbeten förentreprenad vid Pampusterminalen
 • Entreprenadarbeten för mudderentreprenad startar

2020

 • Entreprenadarbeten för mudderentreprenad avslutas
 • Entreprenadarbeten för kaj och hamnplan startar
 • Förfrågningsunderlag för elsystem mm tas fram för utbyggnad av Pampusterminalen

2021-2022

 • Entreprenadarbeten kaj och hamnplan
 • Entreprenad el-system mm påbörjas

2022-2023

 • Del av kaj och hamnplan tas i drift

2024-2025

 • Resterande del av kaj och hamnplan tas i drift

 

Aktuella tillståndsfrågor

 • Detaljplaner (Norrköpings kommun)
 • Verksamhetstillstånd (Norrköpings Hamn AB)
 • Vattendom (Norrköpings kommun)
 • Bygglov