e-tjänster

Planerade förändringar i hamnen

De största förändringarna sker vid Pampushamnen på Händelö.

Att bygga och driva en hamn är en verksamhet som regleras av olika tillstånd och villkor, vilket kan innebära långa processer. Tidpunkt för byggstart fastställs så snart tillstånden är klara. Från planerad byggstart är det sedan ca fem år innan Norrköpings hamn kan ta emot det första fartyget vid de nya kajerna.

För att kunna genomföra hamnflytten så måste även förändringar ske vid Öhmansterminalen. Vi planerar bl.a. nya ytor för bulkhantering, rivning av magasin, nya magasin och justering av befintliga hamnplaner.

Vi jobbar utifrån följande planerade förändringar i Pampushamnen:

Kajer

Vid Pampusterminalen planerar vi för cirka 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng. Befintlig kajlängd vid Pampusterminalen är idag 610 meter. Befintlig kajlängd (610 meter) vid Öhmansterminalen behålls.

Hamnbassäng

Förlängd hamnbassäng med djup 14,2 meter innebär samma djup som befintlig hamnbassäng.

Hamnplan

Ny hamnplan på 30 000 - 50 000 m2. Nya hamnplanen innehåller ytor för container, virke och break bulk.

Mörkgrå fält visar nya/tillkommande hamnytor. (Klicka för större bild)

1. Nya kajer förlänger befintlig kaj.
2. Förbättringsåtgärder vid kaj P1 och P2.
3. Utökad hamnbassäng
4. Ny utökad containerplan
5. Utökad hamnplan för breakbulk-terminalen.
 

Planerade förändringar på Öhmansterminalen:

På Öhmansterminalen planeras bland annat för nya ytor för bulkhantering, rivning av magasin och justering av befintliga hamnplaner. Dessutom har kontor och terminalbyggnad byggts om.

Gulmarkerat område visar Öhmansterminalen. (Klicka för större bild)

1. Ny transformatorstation, inklusive matning till kranar - klart 2017.
2. Ny personal- och kontorsbyggnad - klart 2017.
3. Rivning av tegelmagasinet för att göra plats för nya yarder - beräknas ske 2018/2019.
4. Ny tvätthall/verkstad - klart 2018.
5. Nytt skärmtak och förråd - klart 2018.