e-tjänster

Entreprenadstrategi

Ansvarig kontakt

Eric Gustavsson

Projektledare, Hamnutbyggnad

Telefon
011-25 06 21

Mobil
070 543 17 62

E-post
eric.gustavsson@nhs.se

Norrköpings hamn AB har tagit fram en entreprenadstrategi och entreprenadindelning för planerade entreprenader i hamnutvecklingsprojektet. Strategin beskriver på en övergripande nivå utformning och innehåll samt storlek på huvudentreprenaderna samt indelning i de olika entreprenaderna.

Projektet

Hamnflytten är en konsekvens av den stadsutveckling som är planerad i centrala Norrköping vilket innebär att hamnverksamheten i inre hamnen måste flyttas. Detta innebär att Norrköpings hamn AB lämnar cirka 2 km kaj och drygt 140 000 m2 hamnplaner i inre hamnen och istället utökar kaj och hamnplaner vid Pampusterminalen samt genomför omstruktureringar vid Öhmansterminalen. Vid Pampusterminalen planerar vi för 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på ca 35 000 m2.

Projektet kommer innefatta både stora och små entreprenader. Huvudsaklig entreprenadform blir utförandeentreprenad men även totalentreprenad kommer nyttjas vid mindre delprojekt. Entreprenadstorlek kommer variera från cirka 10 miljoner kronor till entreprenader på flera hundra miljoner kronor.

Mer information finns i PDF:en till höger på sidan.