e-tjänster
Läs mer

COVID-19 Status

Läs mer om hur Coronaviruset Covid-19 hanteras i Norrköpings Hamn, och få aktuell status och uppdateringar.

Läs mer »
Se fartyg som ligger inne just nu

Fartyg i hamnen

Varje år anlöps Norrköpings hamn av en mängd fartyg på väg till och från destinationer i en stor del av världen.

Se fartyg som ligger inne just nu »
Läs mer om hamnutvecklingen

Hamnutveckling

Vi står inför spännande utmaningar i samband med att vi lämnar Inre Hamnen. Nu pågår planeringen av morgondagens effektiva hamn.

Läs mer om hamnutvecklingen »

Vädret just nu

16°C
Se 10 dagars prognos »

Ankommande fartyg

02/06 ALESSANDRA LEHMANN
03/06 EXPORTER
03/06 FEMBRIA

Se alla ankommande fartyg »


Hamnutveckling, muddringsarbeten avslutade för denna säsong

Utbyggnaden av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen. Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar för nya kajplatser och vid hamnbassängen, Pampushamnen inleddes i november 2019. Arbetet avslutas i slutet av april och återupptas under hösten 2020 i något mindre omfattning.

Läs mer »

Statusrapport covid-19

Norrköpings Hamn fortsätter följa Coronasituationen, och vi vidtar en rad åtgärder för att skydda anställda och besökande i hamnen, och för att säkerställa verksamheten. Arbetet drivs i enlighet med våra rutiner för krishantering, och vi följer regelbundet upp våra interna risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs mer »