e-tjänster

Vintersjöfart

Ansvarig kontakt

Joakim Pettersson

Hamnkapten

Telefon
011-25 06 66

Mobil
070-601 08 48

E-post
joakim.pettersson@nhs.se

Aktuell information för vintersjöfarten i Östersjön

Se information på Sjöfartsverkets hemsida om vintersjöfart.

Rederier och agenter kan också kontakta vår trafikplanering för aktuell information.