e-tjänster

Tillträdesregler

Ansvarig kontakt

Michelle Lind

Säkerhetsansvarig

Telefon
011-25 06 27

Mobil
0706-00 33 02

E-post
michelle.lind@nhs.se

Alla terminaler i Norrköpings hamn som är ISPS-klassade omfattas av tillträdeskontroll.

Inom ISPS-klassat område äger endast personer tillträde som har erhållit ett av Norrköpings Hamn utfärdat identitets- eller passerkort.

Passerkort utfärdas normalt vid godsmottagningarna och gäller endast under den aktuella vistelsen inom ISPS-området. Permanenta kort kan utfärdas för personer med regelbundna ärenden till terminalerna.

Samtliga personer som befinner sig i hamnanläggningarna ska följa de ordnings- och trafikregler som gäller för Norrköpings hamn.

I enlighet med våra skyddsrutiner har följande terminaler begränsat tillträde:
- Pampus breakbulkterminal
- Pampus containerterminal
- Öhmansterminalen, inklusive kajplats 47–59
- Kajplats 38 (Tyngdlyftkran)

Endast behörig personal har tillträde till dessa områden. Med behörig personal avses besättningar samt personer som kan visa upp ett identitets- eller passerkort utfärdat av Norrköpings Hamn.

Alla transporter och övriga ärenden till områdena skall uteslutande ske via gaterna vid respektive godsexpedition, där också ärendet ska anmälas.