e-tjänster

Tillträdesregler

Ansvarig kontakt

Mikael Persson

Säkerhetsansvarig

Telefon
011-25 06 93

Mobil
070 508 28 24

E-post
mikael.persson@nhs.se

Alla terminaler i Norrköpings hamn som är ISPS-klassade omfattas av tillträdeskontroll.


Från och med 2020-05-01 sker nya ansökningar om tillträde till Norrköpings hamn digitalt, via norrkopingshamn.se. Om du redan har godkänd behörighet/ passerkort påverkas du inte av förändringen innan din behörighet löpt ut och måste förnyas/ förändras. Föravisering av transporter och liknande skall fortfarande göras till respektive gate i så god tid som möjligt.


Du som ska besöka hamnen fyller enkelt i dina uppgifter samt vem som är din kontaktperson i hamnen via det digitala ansökningsformuläret. Efter inskickad ansökan kommer du bli kontaktad av vår kortadministration för vidare instruktion. Ansökan finns även tillgänglig på engelska via vår engelska webbsida.

För kortare (24 h), ej återkommande tillträden, kontakta din kontaktperson i Norrköpings hamn. 


Alla terminaler i Norrköpings hamn omfattas av lagen om hamn- och sjöfartskydd (ISPS), vilket bland annat innefattar tillträdeskontroll. Inom ISPS-klassat område äger endast personer tillträde som har av hamnen godkänd behörighet. Nedan listas olika typer av möjligheter för tillträde till hamnens områden.


- Personligt NHAB-passerkort - det personliga passerkortet tilldelas intern personal, samt extern personal som inte innehar annat kompatibelt accesskort (t ex ID06, SSG eller liknande kort).
- ID06-/SSG-/övriga accesskort - om extern person innehar kompatibelt accesskort kort skall detta kopplas till hamnens passersystem. Uppge detta när du ansöker om tillträde.
- PORTIT - genom ”visit codes” får exempelvis chaufförer som skall hämta eller lämna gods tillträde till hamnens terminaler.
- Nycklar - nycklar ansöks och administreras likt passerkort av kortadministrationen.
- Tillträde via föravisering - vid kortare (24h) ej återkommande besök kan tillträde ges efter kontakt med din kontaktperson i hamnen.
- Besökare utan ansökt tillträde - besökare får ej vistas inom hamnens områden utan att kontaktperson närvarar.
 

 
Välkommen till Norrköpings Hamn!