e-tjänster

Tillträdesregler

Ansvarig kontakt

Michelle Lind

Säkerhetsansvarig

Telefon
011-25 06 27

Mobil
0706-00 33 02

E-post
michelle.lind@nhs.se

Alla terminaler i Norrköpings hamn som är ISPS-klassade omfattas av tillträdeskontroll.


Från och med 2020-05-01 sker alla nya ansökningar om tillträde till Norrköpings hamn digitalt, via norrkopingshamn.se. Om du redan har godkänd behörighet/ passerkort påverkas du inte av förändringen innan din behörighet löpt ut och måste förnyas/ förändras. Föravisering av transporter och liknande skall fortfarande göras till respektive gate i så god tid som möjligt.


Du som ska besöka hamnen fyller enkelt i dina uppgifter samt vem som är din kontaktperson i hamnen via det digitala ansökningsformuläret. Efter inskickad ansökan kommer du bli kontaktad av vår kortadministration för vidare instruktion. Ansökan finns även tillgänglig på engelska via vår engelska webbsida.


Alla terminaler i Norrköpings hamn omfattas av lagen om hamn- och sjöfartskydd (ISPS), vilket bland annat innefattar tillträdeskontroll. Inom ISPS-klassat område äger endast personer tillträde som har av hamnen godkänd behörighet. Nedan listas olika typer av möjligheter för tillträde till hamnens områden.


- Personligt NHAB-passerkort - det personliga passerkortet tilldelas intern personal, samt extern personal som inte innehar annat kompatibelt accesskort (t ex ID06, SSG eller liknande kort).
- ID06-/SSG-/övriga accesskort - om extern person innehar kompatibelt accesskort kort skall detta kopplas till hamnens passersystem. Uppge detta när du ansöker om tillträde.
- PORTIT - genom ”visit codes” får exempelvis chaufförer som skall hämta eller lämna gods tillträde till hamnens terminaler.
- Nycklar - nycklar ansöks och administreras likt passerkort av kortadministrationen.
- Besökare utan ansökt tillträde - besökare får ej vistas inom hamnens områden utan att kontaktperson närvarar.
 

 
Välkommen till Norrköpings Hamn!