e-tjänster

Fartygsanmälan

Ansvarig kontakt

Joakim Pettersson

Hamnkapten

Telefon
011-25 06 66

Mobil
070-601 08 48

E-post
joakim.pettersson@nhs.se

Läs mer

Fartygsanmälan görs på särskilt formulär som kan erhållas från Norrköpings Hamns produktionsavdelning eller laddas som pdf-fil på denna sida. PDF:en fylls i elektroniskt och skickas sedan till produktionsavdelningen.

Mäklare och agenter ombeds kontakta Trafikplaneringen för närmare information.