e-tjänster

Fartyg i hamnen - Ankommande

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: EXPORTER
Mariehamn, FINLAND
Kaj: Bra2 Mått (L/B/DV):
122
19,3
5409
Ankomst: 2020-08-04 Lastar:
Paper
Agent: Holmen Paper AB Centralt Ankommer från / Avseglar till: Lubeck
Sheerness
Fartyg: VÄSTERBOTTEN
Lemesos (Limassol), CYPRUS
Kaj: 25 Mått (L/B/DV):
119,26
16,5
6804
Ankomst: 2020-08-04 Lossar:
Pulp logs
Agent: Nautic Shipping AB Ankommer från / Avseglar till: Kunda
Wismar
Fartyg: SHIPPER
Mariehamn, FINLAND
Kaj: Bra2 Mått (L/B/DV):
122
19
5387
Ankomst: 2020-08-05 Lastar:
Paper
Agent: Holmen Paper AB Centralt Ankommer från / Avseglar till: Sheerness
Lubeck
Fartyg: THETIS D
Lemesos (Limassol), CYPRUS
Kaj: Pam8 Mått (L/B/DV):
168,11
26,8
17882
Ankomst: 2020-08-05 Lossar:
Container
Lastar:
Container
Agent: Unifeeder Ankommer från / Avseglar till: Bremerhaven
Hamburg
Fartyg: PHILIPP ESSBERGER
Funchal (Madeira), PORTUGAL
Kaj: Rams Mått (L/B/DV):
99,99
16,54
5738
Ankomst: 2020-08-05 Lossar:
Styrene
Agent: GAC Sweden AB Ankommer från / Avseglar till: Terneuzen
Okänt
Fartyg: KRABBSUND
Trondheim / Flakk, NORWAY
Kaj: Ceme Mått (L/B/DV):
111,4
13,4
5752
Ankomst: 2020-08-07 Lossar:
Lime
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till: Elnesvagen
Okänt
Fartyg: SONGA IRIDIUM
MONROVIA, LIBERIA
Kaj: Pam6 Mått (L/B/DV):
191,03
28,5
27209
Ankomst: 2020-08-09 Lossar:
Container
Lastar:
Container
Agent: TSA Agency Sweden Ankommer från / Avseglar till: Bremerhaven
Hamburg
Fartyg: HYDRA
Övriga nederländska hamna, NETHERLANDS
Kaj: Pam4 Mått (L/B/DV):
88,97
11,8
3150
Ankomst: 2020-08-09 Lossar:
RDF
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till: Cork
Okänt
Fartyg: RIVER TRADER
MONROVIA, LIBERIA
Kaj: 57 Mått (L/B/DV):
58,27
9,4
1400
Ankomst: 2020-08-13 Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till: Okänt
Okänt
Fartyg: TBN SIEMENS
,
Kaj: Pam4 Mått (L/B/DV):
0
0
0
Ankomst: 2020-08-26 Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till: Okänt
Okänt
Fartyg: TBN SIEMENS
,
Kaj: Pam4 Mått (L/B/DV):
0
0
0
Ankomst: 2020-09-03 Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till: Okänt
Okänt
Fartyg: ESL AFRICA
Lemesos (Limassol), CYPRUS
Kaj: Pam4 Mått (L/B/DV):
143
21,75
17356
Ankomst: 2020-09-10 Lastar:
Amoniumnitrate
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till: St Petersburg
TAKORADI
Fartyg: TBN HOLMEN UK
,
Kaj: Pam4 Mått (L/B/DV):
0
0
0
Ankomst: 2020-10-01 Lastar:
Sawn Timber
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till: Okänt
New Holland
Fartyg: TBN SHOREHAM
,
Kaj: Pam4 Mått (L/B/DV):
0
0
0
Ankomst: 2020-10-02 Lastar:
Sawn Timber
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till: Okänt
Shoreham
Fartyg: TBN PAMPUS
,
Kaj: PAM4 Mått (L/B/DV):
0
0
0
Ankomst: 2020-10-17 Agent: Ankommer från / Avseglar till: Okänt
Okänt
Fartyg: TBN ALEXA
,
Kaj: Pam4 Mått (L/B/DV):
0
0
0
Ankomst: 2020-10-17 Lastar:
Sawn Timber
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till: Okänt
Alexandria
Senast uppdaterad: 2020-08-03 16:22

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.