e-tjänster

Djupgående

Ansvarig kontakt

Joakim Pettersson

Hamnkapten

Telefon
011-25 06 66

Mobil
070-601 08 48

E-post
joakim.pettersson@nhs.se

Norrköpings Hamn AB har sedan en tid har avbrutit arbetet med underhållsmuddring i de delar av inre hamnen och oljehamnen där arbeten skett under en period. Arbetet är för närvarande pausat på grund av att vi måste göra en ny upphandling av entreprenör. Att entreprenaden avbrutits beror på ett antal tekniska faktorer.

Cirka 60 % av muddermassorna är borttagna och pumpade till Hällaupplaget på Händelö. Återstående områden där muddring ej är påbörjad är hamnbassängen utanför Öhmansterminalen, Lindökanalen samt hamnbassäng vid kaj P1.

Inom Norrköpings Hamn AB pågår för närvarande en utvärdering av hittills utförd muddring och hur vi ska gå vidare med resterande områden.

Vid eventuella frågor gällande villkor för sjöfarten, kontakta Hamnkapten Joakim Pettersson.

Aktuellt djupgående

För aktuellt djupgående hänvisar vi till Sjöfartsverket information:

Läs mer här >>