e-tjänster

Båtmantjänster

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

Efter avslutad upphandling har Norrköpings Hamn AB tecknat avtal med Frakt & Trosstjänst AB för utförande av båtmantjänster inom Norrköpings hamns verksamhetsområde.

I enlighet med gällande hamnordning, §25, skall hamnmyndigheten (Norrköpings Hamn AB), eller av hamnmyndigheten upphandlad utövare utföra båtmantjänster/trossföring inom Norrköpings Hamns verksamhetsområde.

Efter avslutad upphandling har Norrköpings Hamn AB tecknat avtal med Frakt & Trosstjänst AB för utförande av båtmantjänster. Frakt & Trosstjänst AB är därmed ensam leverantör och ansvarig utförare av dessa tjänster inom Norrköpings hamn så länge avtalet gäller. 

Med båtmantjänster menas tjänster vid fartygsankomst, -avgång, -förhalning etc. inom Norrköpings Hamn AB:s verksamhetsområde, vilket för närvarande innefattar Pampushamnen (container/torrlast/olja), Öhmansterminalen, Inre hamnen, Tunglyftskajen 38, Kajplats 40, Tallbacken och Ramshäll.

Beställning av tjänst sker av fartygsagent eller annan rederiföreträdare, direkt till Frakt & Trosstjänst AB som fakturerar utförda uppdrag. Alla priser finns att tillgå i taxan från Norrköpings Hamn.

Kontakt Frakt & Trosstjänst:
Tfn vxl: 011 - 12 54 60
E-post: info@fraktotross.se
Frakt & trosstjänst